Facebook schronisko
BIP
Po co kupować lepiej adoptować.
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych
w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich pozyskiwania. Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Podstawowe informacje

Korzystają Państwo ze strony www.schronisko.ostrowiec.pl, która jest własnością Schroniska dla zwierząt z siedzibą: 27-415 Kunów, Janik, ul. Borowska 1,
e-mail:
biuro@schronisko.ostrowiec.pl, zwanego dalej Schroniskiem.

Polityka prywatności określa podejście Schroniska do przetwarzania danych osobowych podawanych przez Użytkowników, którzy podają je podczas korzystania z serwisu www, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych na których schronisko posiada swój fanpage (na Facebooku).

Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług naszej strony www, poczty e-mail, fanpage.

Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych

Informujemy, że respektując prawo do prywatności, gromadzimy tylko te dane osobowe, które są niezbędne lub w wyniku interakcji na portalach społecznościowych oraz w trakcie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto dane osobowe, otrzymywane od Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie przez Schronisko w celach służbowych (np. wysłania odpowiedzi na pytania Użytkownika), dane są gromadzone przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim nastąpiło przekazanie danych i obowiązków ustawowych wynikających z przepisów szczegółowych, jakie musi spełniać Schronisko (okresy przechowywania danych na potrzeby, np. ZUS, US) i z celów statutowych Schroniska (np. kontakt z osobami które zaadoptowały zwierzęta). Dane osobowe mogą być również przekazane na podstawie stosownych umów podmiotom świadczącym usługi w zakresie gromadzenia i przechowywaniu danych, poczty elektronicznej i firmom serwisowym z branży IT oraz usług prawnych.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) i innymi aktami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych, można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem zuojanik@poczta.onet.pl. lub pisząc na adres siedziby Schroniska.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do poprawienia (sprostowania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażenie zgody jest dobrowolne, zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zależy nam na tym, aby realizacja praw dotyczących przetwarzania przez nas danych była jak najprostsza. Jednak jako administrator danych musimy mieć zawsze pewność, że nie udostępniamy Państwa danych osobom nieuprawnionym, dlatego jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy mamy do czynienia z osobą uprawnioną, możemy poprosić
o dodatkowe informacje uwierzytelniające.

Zasady korzystania ze strony www.schronisko.ostrowiec.pl

Wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej są zastrzeżone. Serwis www zawiera elementy chronione prawem autorskim oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, lub wykorzystywana – bez uprzedniej pisemnej zgody.

Zasady korzystania z Fanpage Schroniska (Facebook)

Korzystając z mediów społecznościowych, na których Schronisko ma swój profil prosimy pamiętać, że administratorem danych osobowych tam umieszczanych jest właściciel danych mediów (Facebook), który przetwarza je na podstawie swoich uregulowań i ponosi za nie odpowiedzialność. Podane przez Państwa dane (polubienia, reakcja na posty, podanie imienia i nazwiska, wizerunku, nicku) są administrowane przez Facebook. Każde odwiedziny użytkownika na Facebook powodują, że gromadzi on informacje o każdym takim zdarzeniu nawet jeżeli użytkownik nie ma konta w serwisie Facebook lub nie jest na nim zalogowany. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych przez Facebook możecie Państwo poznać zapoznając się z jego Polityką Prywatności.

Schronisko jedynie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarza je w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, w celu utrzymania relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji. Schronisko nie przekazuje nikomu ani danych osobowych, ani wyników z interakcji z uczestnikami, jakie pozyskuje poprzez media społecznościowe (Facebook). Schronisko ma dostęp do danych statystycznych, które udostępnia nam Facebook. Dane te mogą być wykorzystywane przez nas do oceny zamieszczonych tam treści, jakości strony na Facebook, ilości odwiedzin, itp.

Modyfikacja informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

Schronisko stara się regularnie aktualizować informacje zawarte na swojej stronie www i w Polityce Prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie www były zgodne z obecnym stanem prawnym i naszymi regulacjami bezpieczeństwa wewnętrznego.

Schronisko nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu, spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami (klęski żywiołowe, awarie z winy dostawców usług telekomunikacyjnych).

Polityka Cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy, wysyłany i przechowywany na komputerze Użytkownika, w smartfonie czy innym urządzeniu, z którego Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki cookie pozwalają „stronie” rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzi, czas przechowywania go na urządzeniu Użytkownika oraz unikalny numer.

Dzięki plikom cookie na stronie internetowej Schroniska mamy możliwość analizowania aktywności odwiedzających, statystyki odwiedzin, czas przebywania na stronie. Zebrane informacje pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Większość przeglądarek, z których można korzystać na komputerach, smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookie. Można zmienić te preferencje, w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie plików cookie na stronie Schroniska, nie będzie miało wpływu na wyświetlanie naszej strony w przeglądarce.

Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać od dostawcy używanej przeglądarki internetowej

Polityka Prywatności - Klauzula informacyjna
Kontakt

Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów
 

Firma Zakład Unieliwiania Odpadów "Janik" Sp. z oo o. zajmuje się wywozem śmieci, kompleksową obróbką odpadów domowych i innych niż niebezpieczne, a także kompostowaniem odpadów zielonych, tworząc bezpieczne środowisko, na które z kolei zabiegają gracze bezpiecznego Kasyna Online. Aby się z nami skontaktować, napisz biuro@schronisko.ostrowiec.pl lub zadzwoń pod numer 41 260 55 55, 41 260 02 66, gdzie omówimy warunki współpracy w sprawie odpadów i dofinansowania z kasyn online. Nasza fabryka jest ważnym elementem systemu gospodarki odpadami w województwie świętokrzyskim i dbamy o to, aby gracze kasyn online mogli żyć w bezpiecznym społeczeństwie.

E-mail: biuro@schronisko.ostrowiec.pl
Telefon: 41 260 55 55, 41 260 02 66