Schronisko Janik
Facebook schronisko
Po co kupować lepiej adoptować.
Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. Z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. przywiązuje wagę do poszanowania prywatności czytelników odwiedzających serwis internetowy www.schronisko.ostrowiec.pl

2. Siedziba spółki: ZUO " JANIK " Sp. z o.o., Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów, Biuro spółki: ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – zwana dalej ZUO Janik

3. Wizyta odwiedzającego stronę ZUO Janik jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

4. Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znane nam są:

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony ZUO Janik i  nastąpiło przez link,

- informacje o przeglądarce użytkownika.

5. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.  Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

6. Wprowadzenie istotnych zmian w zakresie polityki prywatności będzie ogłaszane na witrynie internetowej ZUO Janik  w formie powiadomienia.

7. Informacje i materiały zawarte na  serwisie ZUO Janik są własnością administratora witryny internetowej, kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody administratora jest zabronione.

 

POLITYKA COOKIES

Witryna internetowa ZUO Janik  wykorzystuje tzw. cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookies wykorzystywane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku – tworzenia tzw. spersonalizowanych ustawień i stosowane są przez większość rozbudowanych witryn internetowych. Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji osoby odwiedzającej serwis.

Osoba odwiedzająca witrynę internetową może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

ZUO Janik wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość tych plików jest następująca:

a) niezbędne pliki cookies podczas trwania sesji -  umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu np. uwierzytelnione pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrycia nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu,

c) funkcjonalne pliki cookies - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji  interfejsów użytkownika, 

d) wydajnościowe pliki cookies - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystanie ze stron internetowych serwisu.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy
o kontakt z Prezesem Zarządu ZUO Janik.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o., Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów.

2. Państwa dane otrzymane za pośdrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas, oznacza to realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w komunikacji z użytkownikiem naszej strony internetowej.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji żądanych usług.

4. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacja usług oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgody z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą.

6. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

Polityka Prywatności - Klauzula informacyjna
Kontakt

Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów

E-mail: biuro@schronisko.ostrowiec.pl
Telefon: 41 260 55 55
Skype: schroniskoostrowiec
Facebook: schroniskoostrowiec