Facebook schronisko
BIP
Po co kupować lepiej adoptować.
Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. Z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. przywiązuje wagę do poszanowania prywatności czytelników odwiedzających serwis internetowy www.schronisko.ostrowiec.pl

2. Siedziba spółki: ZUO " JANIK " Sp. z o.o., Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów, Biuro spółki: ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – zwana dalej ZUO Janik

3. Wizyta odwiedzającego stronę ZUO Janik jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

4. Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znane nam są:

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony ZUO Janik i  nastąpiło przez link,

- informacje o przeglądarce użytkownika.

5. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.  Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

6. Wprowadzenie istotnych zmian w zakresie polityki prywatności będzie ogłaszane na witrynie internetowej ZUO Janik  w formie powiadomienia.

7. Informacje i materiały zawarte na  serwisie ZUO Janik są własnością administratora witryny internetowej, kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody administratora jest zabronione.

 

POLITYKA COOKIES

Witryna internetowa ZUO Janik  wykorzystuje tzw. cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookies wykorzystywane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku – tworzenia tzw. spersonalizowanych ustawień i stosowane są przez większość rozbudowanych witryn internetowych. Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji osoby odwiedzającej serwis.

Osoba odwiedzająca witrynę internetową może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

ZUO Janik wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość tych plików jest następująca:

 1. niezbędne pliki cookies podczas trwania sesji -  umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu np. uwierzytelnione pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrycia nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu,
 3. funkcjonalne pliki cookies - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji  interfejsów użytkownika, 
 4. wydajnościowe pliki cookies - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystanie ze stron internetowych serwisu.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy
o kontakt z Prezesem Zarządu ZUO Janik.

 

Obowiązek informacyjny

Na podstawie  z art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o. reprezentowany przez Zarząd, ul. Henryka Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: zuojanik@poczta.onet.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.
 5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 6. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Polityka Prywatności - Klauzula informacyjna
Kontakt

Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów

E-mail: biuro@schronisko.ostrowiec.pl
Telefon: 41 260 55 55, 41 260 02 66
Skype: schroniskoostrowiec
Facebook: schroniskoostrowiec