Facebook schronisko
BIP
Po co kupować lepiej adoptować.
RODO

Klauzula informacyjna

Stosownie do treści przepisu art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że przetwarzamy Państwa dane.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z o.o. z siedzibą: 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 91, Dane kontaktowe:
  tel. 41 262 06 69, email: zoujanik@poczta.onet.pl (dalej jako „ADO").
 2. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres zuojanik@poczta.onet.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO,
  • w celu:
   • informowania właściciela psa o ryzyku związanym z interwencją chirurgiczną oraz sedacją zwierzęcia
   • kontaktowania się z osobą udostępniającą dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu)
   • opublikowania danych kontaktowych osoby przesyłających zgłoszenia zwierząt znalezionych lub zagubionych na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   • w celu użycia wizerunku osoby w formie zdjęcia w celu publikacji w mediach społecznościowych oraz na stronach www relacji z przebiegu imprez oraz innych wydarzeń związanych z działalnością statutową na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   • w celu wykonania umowy adopcji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   • w celu ochrony zwierząt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w tym zakresie przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne, zaś interesem uzasadniającym przetwarzanie danych osobowych jest przedmiot działalności ADO – działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami,
   • w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy, wykrywania zachowań szkodzących Schronisku oraz zwiększenia bezpieczeństwa personelu poprzez prowadzenie monitoringu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   • w celu prowadzenia ewidencji korespondencji tradycyjnej i elektronicznej,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być stosowne podmioty przetwarzające dane na zlecenie ADO, w szczególności z branży informatycznej lub hostingowej, urzędy, podmioty świadczące usługi prawne, organy rządowe i samorządowe, sądy, prokuratury, a także wszelkie inne organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 5. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywać przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż:
  • w przypadku osób adoptujących zwierzęta: co do zasady przez okres 15 lat lub do czasu zgonu zwierzęcia, jeżeli okres życia zwierzęcia wynosi dłużej niż 15 lat,
  • w przypadku kontroli poadopcyjnych: co do zasady przez okres 15 lat lub do czasu zgonu zwierzęcia, jeżeli okres życia zwierzęcia wynosi dłużej niż 15 lat,
  • w przypadku osób niespełniających warunków do adopcji zwierzęcia przez okres 60 lat,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz przenoszenia danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu ADO, zawartej umowy z ADO, wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie:
  • realizacji czynności, na które Pan/Pani wyraził zgodę,
  • wykonania umowy,
  • realizowania uprawnień ADO stanowiących jego prawnie uzasadniony interes.
 10. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, w dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego uprzednio dokonano na podstawie zgody,
 11. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez stosowanie monitoringu, publikację danych lub wizerunku na stronie internetowej oraz rejestrację rozmów,
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Darmowe Spiny bez depozytu w Casino Lemon

Nawet jeśli użyjesz kodu promocyjnego i dowiesz się wszystkiego o ofercie powitalnej, jest jeszcze kilka rzeczy, które będziemy musieli omówić. Pamiętaj, że dzień wygaśnięcia dotyczy wszystkich wariantów. W każdym razie, oto najczęściej spotykane warunki i zasady.

Limit czasowy

Limit czasowy może wynosić 7 dni. Musisz wykorzystać wszystkie darmowe spiny Casino Lemon w tym czasie, albo zostaną one usunięte z Twojego konta.

 

Polityka Prywatności - Klauzula informacyjna
Kontakt

Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów
 

Firma Zakład Unieliwiania Odpadów "Janik" Sp. z oo o. zajmuje się wywozem śmieci, kompleksową obróbką odpadów domowych i innych niż niebezpieczne, a także kompostowaniem odpadów zielonych, tworząc bezpieczne środowisko, na które z kolei zabiegają gracze bezpiecznego Kasyna Online. Aby się z nami skontaktować, napisz biuro@schronisko.ostrowiec.pl lub zadzwoń pod numer 41 260 55 55, 41 260 02 66, gdzie omówimy warunki współpracy w sprawie odpadów i dofinansowania z kasyn online. Nasza fabryka jest ważnym elementem systemu gospodarki odpadami w województwie świętokrzyskim i dbamy o to, aby gracze kasyn online mogli żyć w bezpiecznym społeczeństwie.

E-mail: biuro@schronisko.ostrowiec.pl
Telefon: 41 260 55 55, 41 260 02 66